KAUGKÜTE

Kaugküte on tsentraliseeritud soojuse tootmine ja võrgu kaudu tarbijate (hoonete) varustamine soojusega.