NUTISOOJUS

Rakenduse NutiSoojus abil saavad tarbijad infot kütuste kohta, mida kasutatakse etteantud piirkonnas hoonete soojusega varustamiseks, saavad võrrelda kaugkütet teiste soojusvarustuse lahendustega ning näevad seoseid, kuidas muutused tarbijate käitumises mõjutavad kogu kaugküttesüsteemi ja kuidas süsteemi üleminek 4. põlvkonna (4G)kaugküttele muudaks primaarenergia tarbimist ja CO2 emissioone.

Tallinna Tehnikaülikooli Energiatehnoloogia instituudi teadlased arendasid kasutajasõbralikku ja lihtsustatud mobiilirakendust NutiSoojus, mille eesmärk on edendada jätkusuutliku kaugkütte rakendamist riiklikul tasandil. Mobiilirakendus põhineb kaugküttepiirkonna ajaloolistel andmetel ja võrguandmetel, tarbijate kütteprofiilidel ning võimalikel kaugküttesüsteemi arengustsenaariumitel.